હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી મેળવવાના અધિકાર
Rating :  Star Star Star Star Star   

માહિતી મેળવવા ના અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેકશન ૪(૧)(બી) હેઠળ

અનું

શીર્ષક નું નામ

1

સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો

2

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

3

નિર્ણય લેવાની કાર્યપધ્ધતિ

4

કામગીરીના માપદંડ

5

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સુચનાઓ/નિયમસંગ્રહ અને દફતરો

6

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો

7

નીતિ ધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ

8

વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદી જુદી સમિતિઓ

9

કર્મચારી/અધિકારીઓના નામ સરનામાંની વિગતો

 

કર્મચારી  અધિકારીઓના નામ   સરનામાંની વિગતો પોલીસ કમિશનર કચેરી

 

કર્મચારી અધિકારીઓના નામ સરનામાંની વિગતો પુર્વ વિભાગ

 

કર્મચારી અધિકારીઓના નામ   સરનામાંની વિગતો પશ્ચિમ વિભાગ

 

કર્મચારી  અધિકારીઓના નામ સરનામાંની વિગતો ઉતર વિભાગ

 

કર્મચારી  અધિકારીઓના નામ સરનામાંની વિગતો દક્ષિણ વિભાગ

 

કર્મચારી અધિકારીઓના નામ સરનામાંની વિગતો ટ્રાફિક શાખા

 

કર્મચારી અધિકારીઓના નામ સરનામાંની વિગતો પોલીસ હેડ કવાર્ટર

10

કર્મચારી/અધિકારીઓના પગાર ભથ્થાની વિગતો

11

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો

12

વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો

13

વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો

14

વિજાણુંરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

15

માહિતી કક્ષની વિગતો

16

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

17

પ્રકિર્ણ

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 15-05-2020