હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  ઇન્ચાર્જ પોલીસ કમિશનર, આઇ.પી.એસ.
  સ્પે. પોલીસ કમિશનર, આઇ.પી.એસ.
  નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર ઝોન-૧ (પુર્વ વિભાગ)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશનર, પૂર્વ વિભાગ
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (ભક્તિનગર)
  પોલીસ ઇન્સ્‍પેકટર (થોરાળા)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (આજીડેમ)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર (ઉત્તર ડીવીઝન)
  પોલીસ ઇન્‍સપેકટર (એ ડિવીઝન)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (બી ડિવીઝન)
  પોલીસ ઇન્સ્‍પેકટર (કુવાડવા રોડ પોલીસ સ્ટેશન)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન)
  નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર ઝોન-૨ (પશ્વિમ વિભાગ)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશનર,પશ્ચિમ વિભાગ
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (ગાંધીગ્રામ)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (પ્રધ્યુમનનગર)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (ગાંધીગ્રામ-૨ (યુનિર્વસીટી))
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર (દક્ષીણ ડીવીઝન)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (માલવિયાનગર)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (રાજકોટ તાલુકા)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર (મહિલા સેલ)
  પોલીસ ઇન્સ્પેકટર (મહિલા પો.સ્ટે.)
  નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, (ક્રાઇમ)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (પી.સી.બી.)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, પેરોલ ફર્લો સ્કોડ
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપ
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, પોલીસ હેડ કવાર્ટર
  રીઝર્વ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર (સાયબર ક્રાઇમ)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (ડી.સી.બી.)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર (ક્રાઇમ)
  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર (SC/ ST)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (એમ.ટી.સેક્શન)
  આસી. પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (પાસપોર્ટ શાખા)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (વાયરલેસ)
  પોલીસ વાયરલેસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (કોમ્પ્યુટર)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (રીડર શાખા)
  મદદનિશ પોલીસ કમિશ્‍નર (ટ્રાફિક શાખા)
  પોલીસ ઇન્સ્પેકટર (લાયસન્શ શાખા)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (એમ.ઓ.બી)
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (સ્પેશ્યલ શાખા)
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-05-2022