હું શોધું છું

હોમ  |

પરિચય
Rating :  Star Star Star Star Star   

ગુજરાત રાજયમા રાજકોટ શહેર મહત્વનું આગવું સ્થાન ધરાવે છે. શરૂઆતમાં પોલીસ દળ, રાજકોટ શહેર તથા રાજકોટ ગ્રામ્ય એક વિભાગ હેઠળ કાર્યરત હતું. ત્યાર બાદ રાજકોટ શહેર અને રાજકોટ જિલ્લા પોલીસ દળને સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક પી.ઓ.એસ./૨૩૭૬/૪૬૬૦/સી તા.૨૯/૦૭/૧૯૭૬ ના હુકમથી વિભાજન કરવામાં આવેલ છે. ત્યાર બાદ રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનર કક્ષાના અધિકારી હસ્તક છે. હાલમાં શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, આઇ.પી.એસ. પોલીસ કમિશનર તરીકે ફરજ બજાવે છે.

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 26-10-2018