હું શોધું છું

હોમ  |

અંદાજપત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં સંભવિત થનાર કચેરી ખર્ચની વિગત દર્શાવતુ પત્રક  (રૂપિયા લાખમાં)

અ.નું

ખર્ચ નો પ્રકાર

૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ દરમ્‍યાન થયેલ ખર્ચ

૨૦૨૦-૨૧ નાં વર્ષ દરમ્‍યાન  થયેલ ખર્ચ

૨૦૨૧-૨૨ નાંવર્ષ દરમ્‍યાન થયેલ ખર્ચ / થનાર ખર્ચ 

૨૦૨૨-૨૩ ના ખર્ચની અંદાજીત રકમ

રિમાર્કસ

૪/૨૦૨૧ થી  ૭/૨૦૨૧ સુધી થયેલ ખર્ચ

૮/૨૦૨૧ થી ૩/૨૦૨૨ સુધી થનાર ખર્ચ

સર સામાનઃપંખા/ટયુબ લાઇટ /વાયરીંગ

 

 

 

 

 

 

વિજળી વપરાશ બિલ

 

 

 

 

 

 

ટેલીફોન/મોબાઇલ ખર્ચ

 

 

 

 

 

 

નવા ટેલીફોન/મોબાઇલ ખર્ચ

 

 

 

 

 

 

સર્વિસ પોસ્‍ટેજ ચાર્જ        

 

 

 

 

 

 

ફર્નિચર ખર્ચ

 

 

 

 

 

 

ટાઇપ રાઇટીંગ રીપેરીંગ ખર્ચ

 

 

 

 

 

 

સ્‍ટેશનરી ખર્ચ

 

 

 

 

 

 

કોમ્‍પુટર,ઝેરોક્ષ તથા ફેકસ બીલો

 

 

 

 

 

 

૧૦

સામાયીકો/મેગેઝીન/પુસ્‍તકો

 

 

 

 

 

 

૧૧

પરચુરણ

 

 

 

 

 

 

૧૨

વિવિધ પ્રકારની તાલીમ

 

 

 

 

 

 

૧૩

કંવીકશન રેટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ખર્ચ

 

 

 

 

 

 

 

કુલ કચેરી ખર્ચ (અ.નું ૧ થી ૧૩ નો સરવાળો (અ) )

353.22

523.22

136.66

456.56

579.72

 

 

પી ઓ એલ (કોડ નં.૨૪૦૦) સરવાળો 

263.98

341.21

169.03

338.05

695.45

 

વાહન નિભાવણી ખર્ચ

 

 

 

 

 

 

રીપેરીંગ અને સ્‍પેરપાર્ટસ

 

 

 

 

25.34

 

સરકારી વાહનો વિમો

 

 

 

 

33.32

 

 

મોટર વાહન ખર્ચ (કોડ નં.૫૧૦૦) અ.નં.૧ થી ૩ નો સરવાળો

61.43

78.13

16.86

84.54

58.65

 

 ૧

માલસામાન પુરવઠો (કોડ નં. ૨૧૦૦)

11.74

40.30

0.00

65.00

21.11

 

ગણવેશ ખર્ચ (કોડ નં.૨૫૦૦)

14.86

4.00

0.02

70.54

135.23

 

અન્ય ખર્ચ  (કોડ નં.૫૦૦૦)

153.00

19.78

17.22

34.43

210.00

 

યંત્ર સામગ્રી અને મશીનરી ખર્ચ (કોડ નં.૫૨૦૦) 

0.00

0.28

0.00

0.00

0.30

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 06-06-2022