હું શોધું છું

હોમ  |

અંદાજપત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં સંભવિત થનાર કચેરી ખર્ચની વિગત દર્શાવતુ પત્રક  (રૂપિયા લાખમાં)

અ.નું

ખર્ચ નો પ્રકાર

૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ દરમ્‍યાન થયેલ ખર્ચ

૨૦૧૭-૧૮ નાં વર્ષ દરમ્‍યાન  થયેલ ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ નાંવર્ષ દરમ્‍યાન થયેલ ખર્ચ / થનાર ખર્ચ 

૨૦૧૯-૨૦ ના ખર્ચની અંદાજીત રકમ

રિમાર્કસ

૪/૨૦૧૮ થી  ૭/૨૦૧૮ સુધી થયેલ ખર્ચ

૮/૨૦૧૮ થી ૩/૨૦૧૯ સુધી થનાર ખર્ચ

સર સામાનઃપંખા/ટયુબ લાઇટ /વાયરીંગ

0

1.42

0.60

1.50

1.82

 

વિજળી વપરાશ બિલ

66.32

61.35

22.57

56.43

78.30

 

ટેલીફોન/મોબાઇલ ખર્ચ

11.93

15.59

3.89

9.73

20.00

 

નવા ટેલીફોન/મોબાઇલ ખર્ચ

0

0

0

0

0

 

સર્વિસ પો. સ્‍ટે.ચાર્જ        

3.54

2.90

4.27

10.68

3.50

 

ફર્નિચર ખર્ચ

0

 

ટાઇપ રાઇટીંગ રીપેરીંગ ખર્ચ

-

-

-

-

-

 

સ્‍ટેશનરી ખર્ચ

2.04

10.00

3.00

7.50

12.00

 

કોમ્‍પુટર,ઝેરોક્ષ,ફેકસ,ફ્રેન્‍કીંગ,લીથો બીલો

37.95

36.00

12.00

30.00

38.00

 

૧૦

સામાયીકો/મેગેઝીન/પુસ્‍તકો

3.03

1.00

0.10

0.25

2.00

 

૧૧

પરચુરણ

15.05

36.61

6.82

17.05

40.75

 

૧૨

વિવિધ પ્રકારની તાલીમ

0

0.05

0.01

0.03

0.05

 

 

કુલ કચેરી ખર્ચ (અ.નું ૧ થી ૧૨ નો સરવાળો)

139.86

164.92

53.26

133.15

196.42

 

 

પી ઓ એલ (કોડ નં.૨૪૦૦) સરવાળો 

241.92

255.78

108.58

271.45

402.23

 

વાહન નિભાવણી ખર્ચ

0

0

0

 

રીપેરીંગ અને સ્‍પેરપાર્ટસ

44.72

52.98

6.23

15.58

57.95

 

સરકારી વાહનો વિમો

0

10.00

0

0

22.27

 

 

મોટર વાહન ખર્ચ (કોડ નં.૫૧૦૦) અ.નં.૧ થી ૩ નો સરવાળો

44.72

62.98

6.23

15.58

80.22

 

 ૧

માલસામાન પુરવઠો (કોડ નં. ૨૧૦૦)

1.22

27.55

2.30

5.75

30.00

 

ગણવેશ ખર્ચ (કોડ નં.૨૫૦૦)

36.17

61.61

33.46

83.65

68.81

 

અન્ય ખર્ચ  (કોડ નં.૫૦૦૦)

2.47

208.02

13.17

0

250.00

 

યંત્ર સામગ્રી અને મશીનરી ખર્ચ (કોડ નં.૫૨૦૦) 

0.29

0

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 26-10-2018