હું શોધું છું

હોમ  |

ક્રાઇમ રિપોર્ટીંગ
Rating :  Star Star Star Star Star   

ક્રાઇમ રીપોટીંગ:-

રાજકોટ શહે૨ કમિશનરેટ વિસ્તા૨માં-૭ પોલીસ સ્ટેશનમાં રોજે રોજ નોંધાતા ગુનાની વિગત અત્રેના કંટ્રોલરૂમ ખાતે એકત્ર કરી મોનિટરિંગ રિપોર્ટ બનાવી પોલીસ કમિશન૨શ્રીનાઓ સમક્ષ રજૂ ક૨વામાં આવે છે. જે માહીતીની વડી કચેરીને જાણ ક૨વાની થતી હોય તે કચેરીઓને ફેકસ / ઈમેઈલ દ્વારા જાણ ક૨વામાં આવે છે.

માસિક પત્રકો

  • માસિક ક્રાઇમ રિવ્યૂ

  • માસિક ક્રાઇમ આંકડાકીય માહિતી પત્રક એ ટુ એલ - માસિક કાયદો વ્‍યવસ્‍થાના પત્રક

  • માસિક પોલીસ મેન્‍યુઅલ ભાગ-૩ નિયમ પ૭૧(ત્રણ) ના એપેન્ડિક્ષ -૧ મુજબ નમૂના નં ૩૯ થી ૪ર નાં પત્રકો

  • માસિક ક્રાઇમ ઇન ગુજરાત પાર્ટ ૧ થી પ મુજબનાં પત્રકો-માસિક રોડ અકસ્‍માતની માહિતી-વિધાનસભા / સંસદ ગૃહ સત્ર દરમિયાન પુછાયેલા આર.એસ.ક્યુ. / એલ.એસ.ક્યુ.ના જવાબ પાઠવવાની કામગીરી.

  • માસિક ક્રાઇમ કોન્‍ફરન્‍સનાં પત્રકો.

વાર્ષિક પત્રકો

  • ક્રાઇમ ઇન ઈન્ડિયાનાં વાર્ષિક પત્રકો

  • વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ

  • રોડ અકસ્‍માતનાં વાર્ષિક પત્રકો

  • સુસાઇડ એન્‍ડ ડેથનાં વાર્ષિક પત્રકો

તેમજ રાજકોટ શહે૨માં ફ૨જ બજાવતા પોલીસ અધિકારીઓની આવેલ વીકલી ડાયરી ઉ૫૨ ચેક લેવા, દૈનિક રિપોર્ટ ઉ૫૨ ચેક લેવા, અને ઉચ્ચઅધિકારીશ્રીઓ ત૨ફથી માગવામાં આવતી આંકડાકીય માહીતી તેમજ ગુનાઓને લગતા અહેવાલ પાઠવવા અંગેની કામગીરી રીડ૨ શાખા દ્વારા ક૨વામાં આવે છે. 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 13-07-2006